Eng |  Cat |  Esp
[30/05/2010]

L’entitat canvia de nom

En data de 21 de maig hem rebut dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Justícia, la resolució de modificació d’estatuts de l’entitat.

Tal i com s’aprovà en la darrera Assemblea General aquesta modificació inclou una adaptació del texte per tal d’incloure-hi els fins i àmbits d’actuació que en aquests darrers anys havien sofert algún canvi o ens els que l’entitat havia començat a participar-hi.

Tanmateix el canvi més visual ha estat la denominació de l’entitat, passant a ser Associació PROSEC (Promotora Social) amb efectes a partir del 26 de març de 2010. Aquest nom sorgeix per la necessitat d’adaptar-se a la reglamentació de la nova Llei d’Associacions, de facilitar aspectes fiscals i de trobar una denominació més adaptada a la descripció dels objectius i activitats de l’entitat, evitant que es caigui en confusions.

A partir d’avui s’inicia el procés d’informació del canvi de denominació a nivell fiscal i social, per tal de regularitzar el més aviat possible tota la documentació de facturació, de convenis, econòmica, etc.

Per tant, pel que fa a ens empresarials, socials i de l’adminstració properament contactarem amb vosaltres per agilitzar aquest tràmits.

Per qualsevol dubte o aclariment d’aquesta modificació d’estatuts, restem a la vostra disposició.

© imaginaIS