Eng |  Cat |  Esp

EDUCACIÓ FORMAL

Des de la secció d’Educació Formal, oferim recursos educatius d’àmbit formal a persones que no han pogut o no poden seguir el cicle formatiu normalitzat.

Ho fem amb una metodologia d’atenció individualitzada que permeti l’avaluació constant i la superació de les diferents etapes formatives.

© imaginaIS