Eng |  Cat |  Esp

Dinamizatció

Treballem per dur a terme accions que permetin generar processos participatius entre les persones, fomentant la seva implicació a l'hora de donar resposta a les seves necessitats com a individus i com a col·lectiu.

Treballem, també, per establir vincles de relació entre el Teixit Associatiu del Centre Històric, les diferents entitats i les Administracions Públiques; per crear d’aquesta manera un intercanvi de necessitats, d’expectatives i potenciar la identitat en aquest barri. 

La tasca fonamental és millorar la qualitat de vida de la ciutadania del Centre Històric, afavorint el desenvolupament d’accions socials, promovent el desenvolupament integral de la persona i impulsant iniciatives d’economia social.

Ho realitzem potenciant la participació d’agents externs a l’entitat per a millorar la riquesa de les actuacions, que es basen en una actitud pro activa, constructiva i de canvi en l’entorn.

© imaginaIS