Eng |  Cat |  Esp

FORMACIÓ I OCUPACIÓ

En la secció de Formació i Ocupació, perseguim la inserció laboral digna de persones amb dificultats d’inserció en el món laboral.

Ho fem atenent els diferents àmbits amb incidència directa en l’augment del grau d’ocupabilitat de la persona, com són la formació ocupacional, l’orientació laboral o la prospecció empresarial.

© imaginaIS