Eng |  Cat |  Esp

Missió, Visió i Valors

MISSIÓ

El camp d’activitat de l’Associació PROSEC és l’atenció a col·lectius vulnerables, en especial de persones amb mancances i problemàtiques en l’àmbit social, educatiu, formatiu o laboral, que afavoreixi el benestar i la millora de la qualitat de vida potenciant la seva autonomia i el desenvolupament personal.


Des de l’entitat elaborem i implementem projectes, desenvolupem i gestionem accions i promovem iniciatives, tot des de la perspectiva de la qualitat i el compromís.VISIÓ

Des de l’Associació PROSEC, ens comprometem a mantenir una ètica professional envers als usuaris amb els quals actuem, oferint un treball professional amb els medis que tenim i que tinguem a la nostra disposició.

Apostem per oferir un servei integral a la persona, respectuós i responsable.

Pretenem aplicar una ètica associativa pels nostres treballadors, voluntaris i col·laboradors facilitant els recursos formatius, laborals, de privacitat, de prevenció i de seguretat, que requereixen les tasques que es realitzen i d’acord amb la legislació vigent.

 

VALORS

Els membres de l’Associació PROSEC determinem que els valors de l’entitat han d’ésser transversals a totes les iniciatives, accions i projectes que realitzem, i que les persones que els desenvolupen han de tenir-los en compte a l’hora de realitzar les seves actuacions:

  Servei a les persones

Estem al costat de les persones i atenem les necessitats socials que puguin tenir, prevenint les situacions de risc futures o actuant en les problemàtiques socials que presentin en els àmbits on actuem.

  Compromís i solidaritat

Oferim un servei de qualitat, d’implicació i d’estabilitat, en les actuacions que realitzem en favor de la millora de la situació personal, familiar i social de les persones.

Tenim una actitud pro activa envers les actuacions socials de l’entorn.

  Professionalitat

Treballem de forma competent i tècnica en les actuacions que duem a terme.

Comptem amb les persones més adients per portar a terme el desenvolupament de cada actuació.

Implementem i incentivem les polítiques de formació, qualitat i d’avaluació en tots els àmbits per a facilitar una millora constant del propi professional o voluntari, així com del seu servei.

  Ètica i transparència

Apliquem criteris d’ètica i equitat en les actuacions que realitzem.

Actuem de forma transparent, tant en la gestió social i econòmica, com en la presa de decisions.

  Respecte social, interculturalitat i civisme

Promovem la cohesió en totes les actuacions que duem a terme mitjançant el coneixement i enteniment de les diferents realitats.

  Igualtat de gènere

Estem compromesos en la promoció de la igualtat entre homes i dones, tant internament com en els projectes que desenvolupem, així com en la lluita contra l'assetjament sexual.

© imaginaIS