Eng |  Cat |  Esp

Promoció de la infància

Obra Social "La Caixa" - ProInfància

CaixaProinfància és un programa de l’Obra Social “la Caixa”. El seu principal repte és impulsar accions en clau socioeducativa per tal de promoure el desenvolupament de menors i les seves famílies, amb l'objectiu de generar oportunitats de futur, socials, educatives, en el lleure i la salut mitjançant estratègies d’innovació social, en col·laboració amb l'administració pública, centres educatius i altres entitats

Quin és el seu objectiu?

En el programa CaixaProinfància treballem per a la promoció i el desenvolupament integral de la infància en situació de pobresa i vulnerabilitat social, atenent infants d'entre 0 i 18 anys i les seves famílies, amb la finalitat de trencar el cercle de la pobresa que en entorns vulnerables es transmet freqüentment de generació en generació

Quins serveis ofereix?
Treballem a partir d'un model d’atenció integral i sistemàtica que situa l’infant al centre de l'acció, tenint-ne en compte l'entorn familiar i social. Mitjançant una coordinació territorial en desenvolupament constant i subjecta a una avaluació continuada, tots els agents que intervenen en un cas comparteixen informació rellevant per optimitzar l'atenció. Els serveis de la cartera ofert van des del reforç educatiu, l'atenció psicoterapèutica personal i familiar, suport educatiu familiar, temps de lleure; a més a més d’ajudes per a la promoció de la salut. 

On actua?
CaixaProinfància actua en el territori de Lleida en dues zones considerades prioritàries: Zona Mariola i Zona Nordest, que compren Balàfia, Pardinyes i Secà de Sant Pere . Ambdues gestionades per una Coordinadora general i una Referent de zona.Es fonamental la construcció de xarxes socioeducatives en l'àmbit local o comunitari, de manera coordinada entre tots els agents rellevants del territori: administracions locals i autonòmiques, centres educatius, centres de salut, xarxa d’entitats socials de CaixaProinfància, universitats i altres agents del territori.

Com arriben a nosaltres els participants?
Poden arribar al programa de forma derivada per l'Administració Pública o de forma directa a través de l’entitat Coordinadora i/o Referent, Associació PROSEC, o a través d'una altra entitat col·laboradora.

Pots trobar més dades a:

 
Quin és l'objectiu d'INvulnerables?
Treballem amb les mateixes famílies vinculades a CaixaProinfancia ampliant la proposta d'oportunitats gràcies a l'aliança público-privada del territori. Empreses com Natural Optics Group, Starloop Studios, Cebollero advocats, Inlingua Idiomes, ILO Ferreruela, Unió de Federacions esportives de Catalunya, Ferrocarrils de Catalunya... en són alguns col·laboradors
 
Pots trobar més dades a:
 
© imaginaIS