Eng |  Cat |  Esp

Història

L’Equip de Campaments va ser una organització no lucrativa de servei exclusivament voluntari que des de 1976, i durant més de vint-i-cinc anys, va organitzar activitats, campaments i colònies dirigides a nens i joves sense recursos.

Amb el pas del temps, va sorgir la intervenció de carrer com a resposta a la necessitat d'atendre als nens i joves que assistien a les activitats d'estiu i que freqüentaven les places i carrers del Centre Històric durant tot l'any. La filosofia de la intervenció al carrer consisteix a estar al seu costat i acompanyar-los en el seu propi mitjà, sense imposar conductes ni idees, ni utilitzar motlles educatius. Es pretén que puguin tenir en els animadors unes figures de referència que els ajudin a desenvolupar-se en el seu propi entorn.

Prosec es va fundar l'any 1987 a partir de la iniciativa d'un grup de joves de l'organització que, una vegada acomplert el seu rol com a animadors de temps lliure, entenen que cal fer una mica més per aquests joves amb dificultats, amb poques possibilitats de treball o que necessiten una ajuda real i pràctica de reinserció sociolaboral.

A poc a poc, l'entitat ha anat estenent el seu camp d'acció i ventall de serveis per donar resposta a les diferents necessitats que s'han anat detectant, ampliant l'atenció a persones immigrades, famílies i qualsevol altre tipus de col·lectiu en risc d'exclusió social.

Més Informació sobre l'Equip de Campaments
[dimecres, 13 de novembre de 2013]

L’any 1976 es formà un grup que posà en marxa el primer campament de l’E.C. a l'estiu de l'any següent.
Volgué donar resposta a la necessitat d'algunes parròquies de la ciutat de Lleida que, per diverses raons, no podien organitzar activitats d'estiu per als seus nois i noies.

De mica en mica, aquest servei es va anar enfocant cap als qui no tenen recursos o oportunitats per accedir a aquestes activitats.
Així va anar prenent forma la vocació de l'E.C. cap al servei dels més desfavorits social i econòmicament.

Durant més de 25 anys l'Equip de Campaments ha estat organitzant campaments, colònies, travessies de muntanya, esplais i cursos de formació d'animadors en el lleure basant-se en les seves quatre claus d'identitat:

 

Servei
Com a actitud personal, essent acció, responsabilitat, eficàcia, disciplina, anàlisi, alegria, il·lusió, espontaneïtat, creativitat, interiorització, amistat, ...
Servei que és viscut i arrelat en un mateix.
Com a actitud de grup, perquè formant un grup d'amics es pot servir més i millor.

Natura
Perquè des de la Natura podem entendre la disconformitat amb una societat consumista i la lluita per un model més humà i igualitari en harmonia amb el medi.
La Natura ens fa tornar a la realitat i ens obliga a analitzar-la i a prendre part del que en ella s'hi esdevé.

Projecte educatiu
Hem volgut transmetre aquest forma de vida potenciant l'acció i pretenent formar persones amb capacitat creadora i crítica, que visquin i experimentin, compromeses amb tot el que els envolta, que lluitin per un món millor.
Persones obertes, amb capacitat de servei, conscients dels seus límits i aptituds; amb il·lusió per afrontar aquesta transformació vers un món millor i més just.
Per això prenem com a objectiu principal la convivència.

Amistat
Els membres de l'Equip de Campaments hem fet compromís de fidelitat a l'Amistat, vivint-la amb il·lusió i aprofundint-hi constantment.

© imaginaIS