Eng |  Cat |  Esp

PARTICIPACIÓ

Des de la secció de Participació perseguim potenciar el sentiment pro actiu de les persones i col·lectius, així com al seva responsabilitat envers les actuals situacions i realitats socials.

Ho fem promocionant iniciatives, voluntariat i altres accions que facilitin la cohesió social de l’entorn i donin suport als projectes que s’estan duent a terme amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat.

© imaginaIS