Eng |  Cat |  Esp

Preservació Familiar

Per potenciar les relacions parentals positives amb les famílies que atenem, implementem els programes de preservació familiar de l'Obra Social ”La Caixa”: “Créixer feliços en família", "Aprendre junts " i " Viure l'adolescència en família"

Aquests programes estan destinats a famílies amb fills des dels 0 anys fins a l'adolescència i són realitzats de forma coordinada amb els serveis socials del territori.

Amb la supervisió d'educadors i voluntaris, proporcionem un espai de treball, convivència i relació entre família i nens, i realitzem acompanyaments i tutories individuals per abordar els aspectes més concrets i particulars de cada situació.

© imaginaIS