Eng |  Cat |  Esp

Educació no formal

En les actuacions d’aquest àmbit, treballem per afavorir la inclusió dels infants, adolescents, joves i llurs famílies, empoderant-los i millorant les seves competències personals, reduint així, les possibilitats de marginació i exclusió social.

Mitjançant l’educació no formal realitzem un suport als infants i joves amb objectius d’aprenentatge estructurats i amb una intencionalitat educativa, ajudant-los en l’adquisició de competències personals i reforçant l’aprenentatge dels seus processos educatius formals.

Treballem des d’una metodologia lúdica i distesa a través de jocs i tallers, i en estreta coordinació amb els serveis socials de la zona per tal de millorar-ne l’eficàcia.

Centres Oberts Municipals "Casal Companyia" i "Casal Remolins"
[dissabte, 18 de gener de 2014]

Els Centres Oberts, que formen part del sistema de Serveis Socials d'Atenció Primària, són gestionats directament per l'administració o a través d'iniciatives socials com la nostra.

PROSEC gestiona els Centres Oberts Municipals “Casal Companyia” i “Casal Remolins” des de 1996 i 2005 respectivament.

En aquests centres oferim als infants, adolescents i joves del barri un espai d'acolliment i convivència, l'oportunitat de gaudir d'un lloc on divertir-se, formar-se i créixer com a persones rebent una atenció individual i de grup.

Els usuaris pertanyen majoritàriament a col·lectius vulnerables de la ciutat provinents de famílies amb dificultats socials, educatives i econòmiques.

La nostra proposta educativa abasta des del reforç de les competències bàsiques de cada etapa escolar o la corresponsabilitat de les famílies en el procés educatiu dels infants i joves, fins als hàbits bàsics d’higiene i salut o la gestió de les emocions, l’autocrítica i la resiliència personal.

El servei es realitza en conveni amb l'Ajuntament de Lleida.

© imaginaIS