Eng |  Cat |  Esp

Implica't amb Prosec

Vols col·laborar amb nosaltres? T'expliquem com fer-ho.

  Com a treballador

Fes-nos arribar el Currículum Vitae amb les teves dades actualitzades i indicant-nos l'àmbit o àmbits en els quals estàs interessat.

Un cop sorgeixi una oferta laboral, seleccionarem els perfils segons els requeriments de titulació i experiència i, posteriorment, contactarem amb els seleccionats per informar-vos breument sobre l'oferta i iniciar el procés de selecció.

  Com a voluntari

Tal com s'estableix en el nostre Pla de Voluntariat, hi ha tres tipologies de voluntaris: el voluntari de projecte, que és aquell que col·labora en un servei determinat; el voluntari especialista, que té una capacitat específica i actua en moments en què se'l necessita; i el voluntari esporàdic, que és aquell que pot prestar una ajuda puntual.

Envia'ns un e-mail i explica'ns quina és la tasca que t'agradaria dur a terme o en quins àmbits voldries participar i ens posarem en contacte amb tu tan aviat com puguem.

Pots consultar una mica més avall el Pla de Voluntariat de l'entitat, on s'explica amb tot detall les tipologies i els processos d'acollida i aprenentatge.

  Altres formes de col·laboració

Acceptem aportacions econòmiques puntuals o periòdiques i també en forma de recursos materials per a qualsevol de les nostres activitats. Si creus que pots col·laborar d'aquesta manera, no dubtis en fer-nos-ho saber.

  Fes difusió de les nostres activitats

Comenta-ho. Comparteix-ho a les xarxes socials. Dóna a conèixer la nostra tasca a qui pugui interessar. Dóna't d'alta en el nostre butlletí de notícies.

Pla de Voluntariat de PROSEC
[divendres, 28 de març de 2014]

TIPOLOGIA DE VOLUNTARIS

  Voluntaris per projecte

Aquest grup el conformen els voluntaris que realitzen tasques als diferents projectes d’atenció directa que l’entitat desenvolupa en l’actualitat.

Fan bàsicament un reforç als educadors en les activitats que porten a terme. Pel que fa al punt de vista dels usuaris, actuen al mateix nivell que els educadors, però, evidentment, no amb les mateixes responsabilitats.

Per regla general són aquelles persones que tindran una preferència clara de l’àmbit d’actuació on volen desenvolupar el voluntariat (infància, immigració...).

És un voluntariat de caràcter temporal i normalment amb una freqüència d'1 a 5 dies a la setmana.

  Voluntaris en gestió de nous projectes

No actuen en cap dels projectes actius de l’entitat, sinó que utilitzen aquesta com a plataforma per desenvolupar un projecte nou, un àmbit nou, … sempre, evidentment, que el projecte plantejat estigui en concordança amb les finalitats de l’entitat i tingui l’acceptació explícita de la Junta Directiva.

Aquest tipus de voluntariat no té un caràcter temporal establert sinó que depèn de la proposta i implicació del voluntari.

Les propostes que es derivin d’aquest tipus de voluntaris seran revisades, acceptades i supervisades per algun responsable de secció de l’entitat i no es podran prendre decisions que afectin la seva imatge, economia, objectius i/o estructura del propi nou projecte de forma autònoma i sense l’acceptació explícita d’un Cap de Secció, Coordinador General o del President de l’entitat.

  Voluntaris esporàdics

Voluntaris sense cap especialitat específica que responen a un augment de feina puntual o a la necessitat de suport en qüestions concretes. En la majoria de casos es tracta d’alguna activitat extraordinària on es requereixi un volum de persones major del disponible (p.e. sortida amb un grup de nens, millora d’espais, preparació d’actes...).

Com indica el seu propi nom, tenen un caràcter temporal esporàdic (un dia concret, unes hores…).

Requereix un cert grau de disponibilitat, tot i que no es requereix l’obligació de respondre a la crida.

 

ACOLLIDA DEL VOLUNTARI

  Primera entrevista

On el voluntari exposarà les seves motivacions i interessos i on, des de l’entitat, s’explicarà breument l’Associació i el Pla de Voluntariat, (sense oblidar les tipologies de voluntariat, els drets i deures i els llocs de voluntariat). S’establirà finalment la tipologia i la secció o projecte on vol participar.

  Segona trobada

On s’omplirà el full de registre, es recollirà la informació personal, l'autorització i es gestionarà l’assegurança.

El Cap de Secció o Responsable farà una explicació del recurs on el voluntari realitzarà el Servei i es parlarà dels horaris i dies d'intervenció, etc. i, si pot ser, es farà una visita al centre i la presentació dels altres companys.

  Primer dia de voluntariat

On la persona de referència explicarà al voluntari els espais, indicacions més concretes sobre l’actuació, elements i equipaments, etc. i es confirmaran els horaris, dies i període del voluntariat.

© imaginaIS