Eng |  Cat |  Esp

INTEGRACIÓ SOCIAL I FAMILIES

A la secció d’Integració social i famílies treballem per afavorir i garantir la participació en els mínims de benestar social de persones que es trobin en situació de risc d’exclusió.

Ho fem a través d’una atenció integral en els diferents àmbits on aquestes persones puguin tenir mancances, entenent com a nucli central la família i el seu entorn.

© imaginaIS