Eng |  Cat |  Esp

Orientació i inserció laboral

Assessorem i acompanyem a les persones en la seva recerca de feina.

Realitzem Itineraris personalitzats per a la inserció laboral de la persona aturada que complementem amb accions de recerca activa d’ocupació.

Centrem la nostra atenció en els coneixements i habilitats bàsiques que són imprescindibles per realitzar un adequat procés de recerca de feina.

Programa INCORPORA per la inserció laboral
[dimarts, 21 de gener de 2014]

Incorpora de "La Caixa" treballa per la integració laboral de col·lectius en risc d’exclusió social, des del convenciment que una feina digna és el primer pas en la lluita contra la pobresa i la marginació.

S'ha desenvolupat un model de treball en xarxa d'entitats socials i també una xarxa solidària d'empreses en el marc de la responsabilitat social empresarial.

Des del 2006 PROSEC forma part d’aquest programa d'intermediació laboral que representa un concepte innovador, ja que uneix les necessitats del teixit social i empresarial per assegurar l'èxit de la integració laboral.

S'ofereix a les empreses un servei d'intermediació que proporciona un suport integral, fent un seguiment del procés d'incorporació, adaptació i manteniment del treballador al seu lloc de treball.

 

Descobreix en aquests vídeos el més destacat del projecte INCORPORA

https://www.youtube.com/playlist?list=PLp5NbUWNrI9eYjHUl5tCpWsuvtoysr_8i

Programa REINCORPORA
[divendres, 31 de gener de 2014]

Dirigit a interns de centres penitenciaris de la nostra província que es troben a la fase final de la seva condemna, el programa Reincorpora es basa en el concepte d'aprenentatge-servei, una proposta educativa que suma intencionalitat pedagògica i utilitat social.

Conjuga la formació en oficis i les actuacions de servei a la societat, fomentant competències, habilitats i valors, al mateix temps que promou la participació social i el compromís cívic.

Per optimitzar les accions dirigides a la inserció d'aquestes persones, es realitza una intervenció integral que contempli tots els aspectes que han provocat el procés d'exclusió.

Club de la Feina
[dissabte, 1 de febrer de 2014]

Des d’aquest projecte oferim un espai on les persones beneficiàries poden gaudir dels recursos i eines necessàries per a la recerca activa de feina.

Posem a la disposició dels usuaris materials i equipaments, i realitzem una orientació laboral personalitzada informant-los de les ofertes formatives i de treball que poden ajustar-se al seu perfil.

© imaginaIS