Eng |  Cat |  Esp

Promoció del l'esport

L’esport ha estat sempre un àmbit que ha permès treballar importants valors com la integració, la salut, el companyerisme, la superació o l'aprenentatge de competències.

Des de Prosec, treballem i fomentem accions esportives de forma transversal en els nostres projectes, que principalment van dirigides a infants i joves.

Des de l’àmbit de l’activitat esportiva, pretenem també treballar la promoció dels hàbits saludables com són l’alimentació, la higiene o prevenció de consums.

Comptem amb el reconeixement, per part de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, com a entitat esportiva.

L’any 2005, una de les iniciatives creades va guanyar el Premi Synesis en la festa de l’esport de l’Ajuntament de Lleida al millor equip de futbol federat.

Equip de futbol sala
[dilluns, 20 de gener de 2014]

A l’entitat comptem amb diverses iniciatives relacionades amb el futbol i el futbol sala.

L’any 2003 es crearen tres equips federats en les categories aleví, infantil i juvenil, que participaren en les respectives lligues durant dos anys.

Actualment aquesta iniciativa s'ha transformat en la creació d'un equip de futbol sala que participa en lligues no federades i campionats especials.

Aquest equip, en el qual procurem l'equitat de gènere i les bones pràctiques, està format principalment per adolescents i joves dels centres que gestionem.

Partits commemoratius
[dilluns, 20 de gener de 2014]

Considerem que la pràctica esportiva i la promoció d’hàbits saludables és un element transversal a tots els membres de l’entitat, siguin beneficiaris o persones pertanyents a la mateixa.

És per això que potenciem la participació dels treballadors, voluntaris i socis de l'entitat en actes i esdeveniments esportius.

Actualment comptem amb un equip de futbol que participa en el partit benèfic a l’Oriol Mazarias, en el partit anual contra tècnics de la Regidoria d’Esports i en altres esdeveniments de caràcter esportiu.

També cal destacar que cerquem incloure una part solidària i de millora de la cohesió social.

© imaginaIS