Eng |  Cat |  Esp

Educació de carrer

Essent fidels a la nostra vocació i pretenent donar resposta a les necessitats que detectem al nostre entorn, estenem la nostra atenció a aquells nens i adolescents que no poden accedir a cap altre recurs educatiu durant el seu temps de lleure.

Desenvolupem les actuacions d’aquest àmbit en els carrers i places del Centre Històric, facilitant la interacció amb altres agents i millorant, d’aquesta manera, el sentiment de pertinença al barri.

Utilitzem el lleure i el joc com a eines educatives i pedagògiques, pretenent millorar o reforçar aquelles competències i habilitats personals necessàries per a un bon desenvolupament dels infants i joves.

Projecte d'intervenció al carrer
[dilluns, 20 de gener de 2014]

La metodologia que emprem en la nostra intervenció es basa en la realització d’activitats i tallers al carrer adreçats a consolidar l’adquisició de les normes bàsiques de convivència, el civisme, i l’aprenentatge d’habilitats i competències personals.

A nivell de grup, utilitzem els recursos de la zona, ja sigui per tal d’organitzar activitats pròpies o per assistir a aquelles alienes que es duguin a terme. D’aquesta manera, afavorim l’aproximació d’aquests recursos als infants i les seves famílies. També fomentem la cohesió de grup i potenciem la convivència constructiva mitjançant la pràctica esportiva.

En l'àmbit comunitari, organitzem accions i activitats que afavoreixin espais de convivència positius entre les diferents entitats i recursos que treballen en l’àmbit de la infància i adolescència en risc.

Volem crear un espai de convivència, on totes les relacions es facin sota un marc de respecte i tolerància; educar per la igualtat de gènere, la coeducació i l’educació ambiental.

© imaginaIS