Eng |  Cat |  Esp

Habitatge

L’augment de les dificultats d’accés a l‘habitatge de les famílies en situacions de risc, l’ocupació d’habitatges sense permís i l’empitjorament de les condicions d’habitabilitat i salubritat d’alguns habitatges del barri, ens empenyen a actuar en aquest àmbit.

Informem els usuaris dels recursos d’accés a un habitatge digne,  amb ajudes concretes per assumir o avançar les despeses derivades d’aquestes.

Oferim orientació i informació sobre l’estalvi de despeses domèstiques, especialment les energètiques.

Projecte Suport a l'habitatge
[dilluns, 20 de gener de 2014]

És un servei d’orientació, suport i derivació per a famílies amb infants al seu càrrec i que estiguin en una situació econòmica precària.

L’objectiu principal és oferir la informació i els recursos necessaris per garantir un habitatge digne, adequat i estable.

© imaginaIS