Eng |  Cat |  Esp
[06/01/2020]

Accions derivades de les subvencions 2020 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Durant aquest any 2020 PROSEC desenvoluparà diverses accions a càrrec de les subvencions ordinàries que cada any concedeix el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Els tres programes són:

PREPAREM-NOS!

Programes de serveis d'orientació i inserció laboral per a persones immigrades en situació d’irregularitat administrativa amb càrregues familiars o en situació d’especial vulnerabilitat.

ACTIVITATS EDUCATIVES EN EL LLEURE PER A JOVES.

Projectes juvenils dins el programa de suport a l'associacionisme juvenil.

PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT I L'ASSOCIACIONISME COM A EINA DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL.

Projectes de foment i promoció del voluntariat.

La dotació anual d'aquestes subvencions ens permeten donar continuïtat als tres projectes que anem desenvolupant des de fa anys.

© imaginaIS