Eng |  Cat |  Esp
[10/06/2015]

Atorgament de subvenció per part de la Diputació de Lleida

La Diputació de Lleida ha concedit a la nostra entitat una subvenció de 4.000€ per atendre les despeses de la reforma i adequació del Centre Remolins.

Al Centre s’hi desenvolupen activitats d’educació no formal per a infants i joves a través del Centre Obert Municipal Remolins, accions d’orientació laboral a través del Programa Incorpora de La Caixa, cursos de formació ocupacionals a través del projecte Punts Formatius de La Caixa i petites accions de capacitació i inserció laboral.

Prosec compta amb aquest espai des de l’any 1999 i, tot i que s’hi han realitzat diferents millores, durant l’any 2014 s’estructurà un pla de reforma general.

Actualment estem desenvolupant la Fase 2 de la reforma que comporta 12.370€ de despesa, una part de la qual ha estat finançada per aquesta subvenció de la Diputació de Lleida, per l’Ajuntament de Lleida i per la nostra entitat.

 

© imaginaIS