Eng |  Cat |  Esp
[09/08/2021]

Contractació de 4 joves en pràctiques

El Servei d'Ocupació de Catalunya, SOC, ha atorgat a l'entitat una subvenció de 44.000 €, segons Resolució TSF/1556/2021 d'11 de maig, per a la contractació de quatre persones joves en pràctiques.

Aquestes subvencions estan destinades a incentivar la contractació de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil i els hi oferirà la possibilitat de realitzar pràctiques en aspectes relacionats amb les seves titulacions mentre desenvolupen una feina amb contracte laboral.

Les joves seran contractades per desenvolupar la seva tasca als projectes d'intervenció Socioeducativa amb infants, joves i les seves famílies; a les Unitats d'Escolarització Compartida i als programes d'orientació i formació ocupacional durant un període de sis mesos entre el setembre de 2021 i el març de 2022.

© imaginaIS