Eng |  Cat |  Esp
[11/04/2010]

Curs de capacitació pre-laboral en l’ofici de Pintor

El passat dia 19 de març es va fer la presentació oficial del Curs de Pintura finançat per l’Obra Social de Caixa Sabadell.

Aquest curs té una durada de dos mesos i està destinat a un grup de quatre alumnes. Són quatre joves d’entre 17 i 23 anys, vinculats tots ells per diferents motius a l’entitat  (procedents dels casals, inscrits a la borsa de treball…). Rebran una formació teòrico-pràctica en l’ofici de pintor.

La formació teòrica s’està portant a terme a l’aula del local que pertany a Prosec a la Pl. Josep Solans, situada al Centre històric de la ciutat.

La formació pràctica s’articularà  en els locals on es desenvolupen diferents projectes  de  l’entitat i situats també al Centre històric de la ciutat.

© imaginaIS