Eng |  Cat |  Esp
[27/10/2006]

Incorpora Lleida

S’han iniciat les actuacions derivades del projecte INCORPORA del qual Prosec en forma part juntament amb altres associacions socials lleidatanes com Aspros, Associació Anti-Sida y Salut Mental Ponent i que està promogut per l’Obra Social “La Caixa”.

Aquest projecte pretén facilitar la inserció laboral de col·lectius desafavorits a través d’una millor connexió entre empresa i treballador, formació pels usuaris i assessorament per a les empreses.

© imaginaIS