Eng |  Cat |  Esp
[26/01/2009]

Inici del curs de geriatria

Avui s’ha inciat un curs de formació d’Auxliliar de geriatria per a dones immigrades en el marc dels projectes formatius del Pla de Barris del Centre Històric, amb l’assistència de representants de Prosec i de l’Empresa Municipal d’Urbanisme de l’Ajuntament de Lleida.

Aquest curs consta de 320 hores per tal de oferir a dones immigrades d’edats compreses entre els 25 i els 55 anys, unes competències que millorin les seves possibilitats d’inserció laboral.

Prosec també està gestionant un curs adreçat a joves de 16 a 22 anys en l’especialitat de pintura tant la part formativa com la pràctica. Aquest curs consta d’un total de 236 hores lectives.

© imaginaIS