Eng |  Cat |  Esp
[18/04/2019]

Iniciem el nou programa MAIS

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va escollir a PROSEC per desenvolupar el Programa de Mesures Actives d'Inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania per la convocatòria 2019-2020.

En aquest programa es desenvolupen itineraris personalitzats d'orientació laboral i formació en noves tecnologies, incloent-hi pràctiques no laborals a empreses del territori de Lleida i sessions grupals per l'entrenament de competències de base i transversals. L'objectiu principal és millorar el nivell de l'ocupabilitat dels participants i l'accés al mercat laboral.

La durada del projecte és de 12 mesos, iniciant-se el dia 18 d'abril de 2019 fins al 30 d'abril de 2020, i es desenvoluparà a la secció de Formació i Ocupació a través d'una tècnica d'orientació i una prospectora empresarial, suport administratiu i reforç de coordinació.

© imaginaIS