Eng |  Cat |  Esp
[15/11/2009]

Itineraris Personals d’Inserció

Des del 14 de setembre de 2009 PROSEC gestiona el projecte IPI 2009.

El programa, finançat pel Fons Social Europeu i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, s’adreça a persones en situació d’atur que necesiten d’un itinerari personalitzat d’inserció per tal de desenvolupar els aspectes necessaris per la recerca activa d’ocupació i la inserció laboral.

Aquest projecte es realitza als espais dedicats a Formació del centre Remolins. El programa té una duració de sis mesos, fins el 14 de Març de 2010, i es  preveu atendre a 100 beneficiaris.

© imaginaIS