Eng |  Cat |  Esp
[02/11/2017]

La secció de Formació i Ocupació amplia activitats

El Departament  de Treball, Afers Socials i Famílies va escollir a PROSEC per desenvolupar el Programa de Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania per la convocatòria 2017/2018.

Com ja sabeu, en aquest programa es desenvolupen itineraris personalitzats d’orientació laboral i formacions conjuntes a beneficiaris de la prestació de RGC, incloent pràctiques no laborals a empreses del territori de Lleida i sessions grupals per l’entrenament de competències transversals.

L’objectiu principal és millorar el nivell de l’ocupabilitat dels participants i l’accés al mercat laboral.

La durada del projecte és de 14 mesos, iniciant-se l’2 de novembre de 2017 fins el 31 de desembre de 2018, i es desenvoluparà a la secció de Formació i Ocupació a través d’una tècnica d’orientació i  un prospector empresarial, un suport administratiu i reforç de coordinació.

© imaginaIS