Eng |  Cat |  Esp
[08/07/2021]

Mesures actives per a la inserció (MAIS) 2021-2022

Des del Departament d'Empresa i Treball ens han tornat a atorgar una nova edició del Programa de Mesures Actives d'Inserció per a les persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania, per a la convocatòria 2021-2022.

En el si d'aquest programa es desenvolupen itineraris personalitzats d'orientació laboral i formació amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat i l'accés al mercat laboral de les persones beneficiàries. Aquesta finalitat, s'assoleix tot oferint formació, desenvolupament de competències, pràctiques no laborals en empreses, així com candidatures i processos de selecció a empreses del territori.

La durada del projecte és de deu mesos, iniciant-se el dia 8 de juliol de 2021, fins al 30 d'abril de 2022. Aquest, es desenvoluparà a la secció de Formació i Ocupació, a través de dues tècniques d'orientació, una tècnica de prospecció empresarial, un suport administratiu i reforç de coordinació.
 
 
© imaginaIS