Eng |  Cat |  Esp
[22/02/2007]

Programa “Jugar i llegir” de foment del joc i de la lectura.

Des d’avui, PROSEC ha començat a gestionar el programa “Jugar i Llegir”, de la Secretaria d’Acció Ciutadana, a la ciutat de Lleida.

L’objectiu és incidir en el desenvolupament integral de la persona a través del joc, donant especial importància als aspectes de la convivència, el respecte, la solidaritat i la creativitat a partir d’una activitat lúdica i creativa. També es fomenta en l’individu el gust per la lectura com a font de plaer i d’informació.

El programa esta destinat a infants de 4 a 14 anys i per tal de fer-se soci cal portar:

• Dues fotografies recents mida DNI

• Full d’autorització paterna, materna o del tutor/a

• Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social

Aquest programa es desenvolupa al Casal Cívic de la Generalitat al barri de la Mariola (C/ La Mercè 1), en dos espais diferenciats: el del joc i el de la lectura. Els horaris son de dilluns a divendres de 17:30 a 19:30h.

© imaginaIS