Eng |  Cat |  Esp
[18/08/2020]

Programa MAIS 2020-2021

El Departament  de Treball, Afers Socials i Famílies va escollir a PROSEC per desenvolupar el Programa de Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania per la convocatòria 2020-2021

En aquest programa es desenvolupen itineraris personalitzats d’orientació laboral i formació en noves tecnologies, incloent pràctiques no laborals a empreses del territori de Lleida i sessions grupals per l’entrenament de competències de base i transversals. L’objectiu principal és millorar el nivell de l’ocupabilitat dels participants i l’accés al mercat laboral.

La durada del projecte és de 9 mesos, iniciant-se el dia 4 d'agost de 2020 fins el 30 d’abril de 2021, i es desenvoluparà a la secció de Formació i Ocupació a través de dues tècniques d’orientació i un prospector empresarial, un suport administratiu i reforç de coordinació.

© imaginaIS