Eng |  Cat |  Esp
[27/12/2023]

Programa MAIS d'inserció laboral 2023-2024

Des del Departament d'Empresa i Treball ens han atorgat una nova subvenció del Programa de Mesures Actives d'Inserció per a les persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania, per a la convocatòria 2023-24.

En el si d'aquest programa es desenvolupen itineraris personalitzats d'orientació laboral i formació amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat i l'accés al mercat laboral de les persones beneficiàries. Aquesta finalitat s'assoleix tot oferint formació, desenvolupament de competències, pràctiques no laborals en empreses, així com candidatures i processos de selecció a empreses del territori.
 
El projecte s'està duent a terme als punts de Lleida, Almacelles i Alfarràs des del 2 de maig de 2023 fins al 30 d'abril de 2024.
 

© imaginaIS