Eng |  Cat |  Esp
[28/02/2019]

Programa Treball i Formació 2018

El Servei d'Ocupació de Catalunya ha aprovat la contractació d'una persona que desenvoluparà la seva feina a la nostra entitat durant el període d'un any.

El programa Treball i Formació té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació d'atur, a través del suport a entitats perquè duguin a terme accions d'experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport tècnic.

Aquest Programa es concreta en accions ocupacionals destinades a dur a terme projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà d'accions d'experiència laboral i de formació; i, si s'escau, accions de coordinació i suport.

© imaginaIS