Eng |  Cat |  Esp
[11/11/2022]

Programa Treball i formació 2022

El Servei d'Ocupació de Catalunya ha aprovat la contractació de tres persones que desenvoluparan la seva feina a la nostra entitat durant el període d'un any.

El programa Treball i Formació té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació d'atur, a través del suport a entitats perquè duguin a terme accions d'experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport tècnic. La línia ACOL s'adreça a les persones migrades extracomunitàries que, trobant-se en situació administrativa irregular, estan en disposició de fer un arrelament social.

Aquest Programa es concreta en accions ocupacionals destinades a dur a terme projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà d'accions d'experiència laboral i de formació.

La quantitat de la subvenció per al projecte és de 67.276,08 €, dels quals 54.977,76 € són per la contractació laboral i 12.298,32 € per accions formatives i d'acompanyament.

© imaginaIS