Eng |  Cat |  Esp
[13/09/2012]

Projecte de beques escolars

PROSEC inicia el nou curs amb el projecte de Beques Escolars, finançat pel Departament de Benestar Social i Família, de la Generalitat de Catalunya en la línia de subvencions de “Lluita contra la pobresa”.

El projecte va dirigit a infants i adolescents de 6 a 18 anys de la ciutat de Lleida.

Mitjançant aquest projecte es vol abordar de forma prioritària el tema de l’educació dels infants i adolescents, les famílies dels quals presenten dificultats econòmiques per poder fer front a les despeses derivades de l’educació dels seus fills.

A partir d’aquestes beques es pretén oferir el suport necessari per a que infants i adolescents en situació de risc, puguin tenir les mateixes oportunitats i mínims necessaris per poder millorar les seves necessitats educatives, i garantir la continuïtat de la formació, per tal de promoure una inserció al mercat de treball de forma qualificada.

© imaginaIS