Eng |  Cat |  Esp
[03/02/2015]

Prosec membre de la Xarxa per la Sostenibilitat d’Organitzacions del Tercer Sector

PROSEC ha signat l’adhesió a la Red RS3S (Xarxa per la Sostenibilitat d’Organitzacions del Tercer Sector) per tal de col·laborar de forma estreta en la sostenibilitat del Tercer Sector i millorar la comunicació entre entitats per la promoció de la Responsabilitat Social.

Els objectius de la xarxa són, principalment, desenvolupar i aplicar eines per a la millora de les entitats en matèria d’eficiència, gestió de recursos i equilibri econòmic i financer, així com la medició del impacte en les actuacions. També enfortir les pròpies entitats compartint experiències i recursos a l’hora que es millora la competitivitat d’aquestes.

Alguns dels membres de la xarxa són ECODES, Fundació Pere Tarrés, Associació Ítaca, Fundació Comtal o Fundación Tomillo entre d’altres.

Enllaç a RS3S

 

Prosec desenvolupa des de 2013 el Pla Estratègic per la implantació de la RSC interna

Aquest signatura d’adhesió coincideix amb la fase d’implementació del Pla estratègic de RSC que Prosec està desenvolupament de forma interna, el qual dona un major valor a la participació de la nostra entitat en la Xarxa.

A finals de l’any 2013 la direcció de l’entitat inicia, amb el suport d’assessors, un procés estructurat i participatiu per determinar els diferents aspectes identitaris, eixos estratègics, consultes i anàlisis interns així com desenvolupar Plans i iniciar processos per millorar el benestar general del diferents grups d’interès (des de voluntaris, educadors, socis, usuaris o col·laboradors).

El Pla estratègic té una durada d’implementació de 5 anys en els quals es pretén desenvolupar, reformular i implantar diferents Plans (Pla d’igualtat, Pla de Voluntariat, Pla de formació, Pla de qualitat, Pla de comunicació i Plans de desenvolupament professional), implantació de normes de RSC i/o de qualitat (ISO 9001, ISO 26000, Norma RS10, Acreditació Fundación Lealtad), així com actuacions més directes per la millora del benestar general (procés d’acolliment, millora de condicions laborals, política retributiva, política de contractació, pertinença o millora de la comunicació, per exemple).

Enllaç a RSC de Prosec

El treball realitzat fins ara ha permès identificar la Missió, Visió i Valors de l’entitat, els Eixos estratègics, els grups d’interès interns, avantatges competitius o singularitats de l’entitat. També s’ha realitzat una enquesta externa i una interna que han permès detectar algun àmbit d’actuació més immediata en el que s’ha començat a treballar i s’ha iniciat la implantació de la norma ISO 9001.

Enllaç a Missió, Visió i Valors de Prosec

© imaginaIS